Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży produktów (zwanych dalej „Produktami”) w sklepie internetowym działającym pod adresem: http://Pan-Deska.pl/ (zwanym dalej ”Sklepem”).
 2. Operatorem sklepu jest Jakub Eichstaedt, ul. Wrzosowa 144, 59-300 Lubin, posiadający NIP 6922430054, zwany dalej „Operatorem”.
 3. Zakupów w sklepie www.Pan-Deska.pl mogą dokonywać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej: „Klientami”).
 4. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.Pan-Deska.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Klienta oraz zasad zwrotów i reklamacji.
 5. Wzory produktów w sklepie internetowym podlegają ochronie prawa własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane. Mogą być one chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Zdjęcia, grafiki, znaki towarowe dostępne na stronie www.Pan-Deska.pl zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31) oraz Ustawą prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 z dnia 2013.11.29) podlegają ochronie prawnej.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Produkty sprzedawane w sklepie www.Pan-Deska.pl są produktami nie spełniają funkcji zabawek dla dzieci, a ewentualny kontakt dziecka z produktem musi odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
 9. Sklep www.Pan-Deska.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i wszelkie szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub niezgodne z ich przeznaczeniem używanie produktów.
 10. Odcienie produktów prezentowanych na zdjęciach na stronie www.Pan-Deska.pl mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu. W szczególności zależy to od ustawień monitora. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przekłamania wynikające ze złych ustawień wyświetlania grafiki.

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.
 2. Sklep internetowy realizuje zamówienia z terenu całej Polski.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie www.Pan-Deska.pl są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Koszty przesyłki zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia, w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 5. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu Klient wskazuje takie dane jak: lista zamawianych produktów, dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określenie formy płatności, sposób dostawy, a następnie wysyła formularz naciskając Potwierdź (lub równoznaczny).
 6. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Każde zamówienie przesłane do sklepu www.Pan-Deska.pl jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę sklepu poprzez wysłanie zwrotnego maila na adres mailowy podany w formularzu przez Klienta. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 8. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepoprawnych danych.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w następujący sposób:
  1. Realizacja złożonego zamówienia rozpocznie się w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
  2. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Termin realizacji wysyłki zamówienia wynosi 2 dni robocze liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Przewoźnik dostarcza towar do Klienta pod wskazany adres do 3 dni roboczych od momentu realizacji wysyłki przez Sklep.
 12. Klient posiada prawo wyboru metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 13. Dopuszczalne formy płatności to:
  1. Gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera/ kierowcy odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej/ przewoźnika, maksymalnie do kwoty 5000zł brutto,
  2. Przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry):
   • płatność przelewem tradycyjnym na wskazane przez Operatora konto bankowe,
   • płatność poprzez bramkę elektronicznych płatności obsługiwanych przez mBank (PAYNOW) lub BlueMedia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru (za wyjątkiem towarów oznaczonych “wysyłka gratis” i spełnieniu warunków opisanych w ofercie).
 2. Każdy Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzyma fakturę VAT, będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 3. Sklep www.Pan-Deska.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia przy zamówieniu bardzo dużej ilości produktu lub produktu, którego w danej chwili nie posiadamy w magazynie. O wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 5. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach sklepu www.Pan-Deska.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.
 6. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia w sposób wybrany przez Klienta przy zakupie.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i, w przypadku opcji PŁATNOŚĆ Z GÓRY, nieopłacenia na wskazane przez Sklep konto w ciągu 5 dni- zlecenie zostanie anulowane.

§ 3. Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie pierwszą z rzeczy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami i paragonem fiskalnym lub Fakturą VAT, którą Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres: Jakub Eichstaedt, ul. Wrzosowa 144, 59-300 Lubin. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sklep internetowy zwróci w przypadku wskazanym w ust.1 powyżej zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru oraz najtańszego podanego w Sklepie kosztu przesyłki. To oznacza, iż koszty odesłania towaru pokrywa Klient.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Art. 38 Ustawy prawo konsumentów (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przewiduje również inne wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
 9. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są możliwością reklamacji.
 10. Jakub Eichstaedt jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych (z wyłączeniem punktu 12 niniejszego paragrafu) i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę prawną (rękojmia), jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, w art. 556 i następnych.
 11. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są odpowiednio przechowywane i transportowane. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy towar będzie sprawdzony w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej/ przewoźnika. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie (wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej/ przewoźnika) protokołu szkód wraz z listem przewozowym (w przypadku przesyłki paletowej) i przesłanie go mailem na adres mailowy sklepu internetowego: biuro@pandeska.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i zgłoszenie kurierowi szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu szkód powstałych w transporcie.
 12. Reklamacji z tytułu wad fizycznych towaru nie podlegają:
  • panele podłogowe z uszkodzonymi zamkami (do 15% długiego boku, do 20% krótkiego boku), które nadają się do montażu i nie wpływa to negatywnie na walory wizualne zamontowanego produktu;
  • listwy przypodłogowe z uszkodzonymi krańcami (do 10% całkowitej długości listwy), które po odcięciu uszkodzonych krańców nadają się do montażu i nie wpływa to negatywnie na walory wizualne zamontowanego produktu.
 13. Reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na adres: Jakub Eichstaedt, ul. Wrzosowa 144, 59-300 Lubin. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie lub poinformowania, że ze względu na procedurę podmiotów trzecich (np. reklamacja u przewoźnika z powodu uszkodzeń transportowych) ustosunkowanie się w tym terminie nie jest możliwe, oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 15. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.
 16. Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient.
 17. W przypadku dokonania zwrotu produktu pieniądze przesyłane będą na konto bankowe wskazane przez Klienta, lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.
 18. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep www.Pan-Deska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.
 19. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (kurier) nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Reklamacje spowodowane uszkodzeniem towaru przez firmę kurierską będą rozpatrywane w terminie do 30 dni.
 20. Formularze reklamacji oraz zwrotu znajdują się w dziale zwroty i reklamacje, a wypełnienie ich i dostarczenie do Sklepu jest niezbędne do rozpatrywania reklamacji/ zwrotu.

§ 4. Wymiana towaru

 1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru przez Klienta towaru na inny (różnice w cenie zostaną uwzględnione). Koszty związane z ewentualną wysyłką w obie strony pokrywa w tym wypadku Klient.
 2. Wymiana produktu może nastąpić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 3. Wymieniany towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami oraz Fakturą VAT lub paragonem fiskalnym, który Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres: Jakub Eichstaedt, ul. Wrzosowa 144, 59-300 Lubin.
 4. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Klient.
 5. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki z wymienianym towarem, Sklep www.Pan-Deska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywane i przetwarzane danych osobowych przez Jakub Eichstaedt, ul. Wrzosowa 144, 59-300 Lubin, posiadający NIP 6922430054.
 2. Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Szczegółowa polityka ochrony danych osobowych znajduje się w dziale Polityka Prywatności.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie powyższych Warunków.
 2. Sklep www.Pan-Deska.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą zasad sprzedaży. Zmiana regulaminu jest skuteczna w terminie wskazanym przez sklep internetowy nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od opublikowania go na stronie sklepu internetowego.
 3. Sklep www.Pan-Deska.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie internetowym. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą ceny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2020 roku.