Pan-Deska.pl | Regulamin Sklepu
15449
page-template-default,page,page-id-15449,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Regulamin sklepu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży produktów (zwanych dalej „Produktami”) w sklepie internetowym działającym pod adresem: http://Pan-Deska.pl/ (zwanym dalej ”Sklepem”).
 2. Operatorem sklepu jest GMN Express Eichstaedt i Wolański Spółka Jawna, ul. Tuwima 17B, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000691903 posiadająca NIP 6922508069, REGON 360923177, zwany dalej „Operatorem”.
 3. Zakupów w sklepie www.Pan-Deska.pl mogą dokonywać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej: „Klientami”).
 4. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.Pan-Deska.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Klienta oraz zasad zwrotów i reklamacji.
 5. Wzory produktów w sklepie internetowym podlegają ochronie prawa własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane. Mogą być one chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Zdjęcia, grafiki, znaki towarowe dostępne na stronie www.Pan-Deska.pl zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31) oraz Ustawą prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 z dnia 2013.11.29) podlegają ochronie prawnej.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Produkty sprzedawane w sklepie www.Pan-Deska.pl są produktami nie spełniają funkcji zabawek dla dzieci, a ewentualny kontakt dziecka z produktem musi odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
 9. Sklep www.Pan-Deska.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i wszelkie szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub niezgodne z ich przeznaczeniem używanie produktów.
 10. Odcienie produktów prezentowanych na zdjęciach na stronie www.Pan-Deska.pl mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu produktu. W szczególności zależy to od ustawień monitora. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przekłamania wynikające ze złych ustawień wyświetlania grafiki.

 

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.
 2. Sklep internetowy realizuje zamówienia z terenu całej Polski.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie www.Pan-Deska.pl są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Koszty przesyłki zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia, w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 5. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu Klient wskazuje takie dane jak: lista zamawianych produktów, dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określenie formy płatności, sposób dostawy, a następnie wysyła formularz naciskając Potwierdź (lub równoznaczny).
 6. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Każde zamówienie przesłane do sklepu www.Pan-Deska.pl jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę sklepu poprzez wysłanie zwrotnego maila na adres mailowy podany w formularzu przez Klienta. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 8. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepoprawnych danych.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w następujący sposób:
  1. Realizacja złożonego zamówienia rozpocznie się w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
  2. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Termin realizacji wysyłki zamówienia wynosi 2 dni robocze liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Przewoźnik dostarcza towar do Klienta pod wskazany adres do 3 dni roboczych od momentu realizacji wysyłki przez Sklep.
 12. Klient posiada prawo wyboru metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Dopuszczalne formy płatności to:
  1. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera/ kierowcy odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej/ przewoźnika, maksymalnie do kwoty 5000zł brutto,
  2. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatność przelewem na wskazane przez Operatora konto bankowe,
 13. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru (za wyjątkiem towarów oznaczonych “wysyłka gratis”).
 14. Każdy Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzyma fakturę VAT, będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 15. Sklep www.Pan-Deska.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia przy zamówieniu bardzo dużej ilości produktu lub produktu, którego w danej chwili nie posiadamy w magazunie. O wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 17. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach sklepu www.Pan-Deska.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.
 18. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia w sposób wybrany przez Klienta przy zakupie.

 

§ 3. Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie pierwszą z rzeczy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami i paragonem fiskalnym lub Fakturą VAT, którą Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres: GMN Express Eichstaedt i Wolański Spółka Jawna, ul. Tuwima 17B, 59-300 Lubin. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sklep internetowy zwróci w przypadku wskazanym w ust.1 powyżej zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru oraz najtańszego podanego w Sklepie kosztu przesyłki. To oznacza, iż koszty odesłania towaru pokrywa Klient.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Art. 38 Ustawy prawo konsumentów (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przewiduje również inne wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
 9. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są możliwością reklamacji.
 10. GMN Express Eichstaedt i Wolański Spółka Jawna jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, w art. 556 i następnych.
 11. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są odpowiednio przechowywane i transportowane. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy towar będzie sprawdzony w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej/ przewoźnika. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie (wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej/ przewoźnika) protokołu szkód i przesłanie go mailem na adres mailowy sklepu internetowego: biuro@pan-deska.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i zgłoszenie kurierowi szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu szkód powstałych w transporcie.
 12. Reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na adres: GMN Express Eichstaedt i Wolański Spółka Jawna, ul. Tuwima 17B, 59-300 Lubin. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 14. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.
 15. Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient.
 16. W przypadku dokonania zwrotu produktu pieniądze przesyłane będą na konto bankowe wskazane przez Klienta, lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.
 17. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep www.Pan-Deska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.
 18. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (kurier) nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Reklamacje spowodowane uszkodzeniem towaru przez firmę kurierską będą rozpatrywane w terminie do 30 dni.
 19. Formularze reklamacji oraz zwrotu znajdują się w dziale zwroty i reklamacje.

 

§ 4. Wymiana towaru

 1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru przez Klienta towaru na inny (różnice w cenie zostaną uwzględnione). Koszty związane z ewentualną wysyłką w obie strony pokrywa w tym wypadku Klient.
 2. Wymiana produktu może nastąpić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 3. Wymieniany towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami oraz Fakturą VAT lub paragonem fiskalnym, który Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres: GMN Express Eichstaedt i Wolański Spółka Jawna, ul. Tuwima 17B, 59-300 Lubin .
 4. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Klient.
 5. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki z wymienianym towarem, Sklep www.Pan-Deska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywane i przetwarzane danych osobowych przez GMN Express Eichstaedt i Wolański Spółka Jawna, ul. Tuwima 17B, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000691903 posiadająca NIP 6922508069, REGON 360923177.
 2. Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Szczegółowa polityka ochrony danych osobowych znajduje się w dziale Polityka Prywatności.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie powyższych Warunków.
 2. Sklep www.Pan-Deska.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą zasad sprzedaży. Zmiana regulaminu jest skuteczna w terminie wskazanym przez sklep internetowy nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od opublikowania go na stronie sklepu internetowego.
 3. Sklep www.Pan-Deska.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie internetowym. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą ceny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.